Mikundová MikundováMikundová

Mikundová

Podmalba na skle ve velmi stará technika, kde jsou malovány výjevy barvami na rubové straně skla. V tradičním prostředí zdobily obrázky na skle zdi venkovských kapliček a kostelíků a venkovská obydlí. Námětově zabírá největší okruh náboženská tématika, později se objevují náměty světského rázu.

Čechová ČechováČechová

Čechová

Zuzana Čechová–Kadlecová ve své tvorbě vychází z lidového výtvarného umění. Vedle náboženských motivů se v její tvorbě odráží témata lidových zvyků, řemesel a tradic. Její výtvarný projev, naplněný osobitou poetikou, je charakteristický nezaměnitelným uměleckým vnímáním a viděním světa. Díla Zuzany Čechové–Kadlecové najdeme nejen v soukromých sbírkách v České republice, na Slovensku, v Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Německu, USA, Kanadě, Japonsku, ale i např. ve Vatikánu.