Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.luta.cz , jehož provozovatelem je Ing.Jana Makarová, Rovnoběžná 2604/21, 628 00 Brno. IČ:44155751. Provozovatel neni plátcem DPH. Obchodní podmínky určují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen kupujících). Kupující lze dělit na dvě skupiny: kupující  spotřebitel - osoba, která jedná jako soukromá osoba. Smluvní vztahy se řídí občanským zákoníkem. Kupující, který není spotřebitel - podnikatelský subjekt, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání. Smluvní vztahy se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se jej týkají, a obchodními podmínkami.

Objednávka a uzavření smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.luta.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem podání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní cen, jeho převzetím.
 6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchoduwww.luta.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 7. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné, tedy včetně DPH. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzenáím objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícímu.
 8. Zobrazení produktů je pouze informativní, produkty jsou ručně vyrobeny a mohou se mírně lišit.
 9. Veškeré informace o změně stavu objednávky jsou odesílány na e-mail kupujícího, jenž je pečlivě sleduje a jakékoli nesrovnalosti neprodleně nahlásí prodávajícímu. Prodejce si vyhrazuje právo odmitnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prdávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 10. Každou objednávku je možné zrušit do 24 hod. a to telefonicky nebo e-mailem, a to bez udání důvodu. Je nutné uvést jmého, e-mail a popis objednaného zboží.

Dodací lhůty

Veškeré zboží uvedené v internetovém obchodě je ručně vyráběné a tomu odpovídá i doba dodání podkud není zboží v danou chvíli na skladě. Pokud je zboží na skladě, je dodávka zboží ke klientovi maximálně do 10 pracovních dnů. Není-li vybrané zboží dostupné v uvedeném termínu, je kupující ihned po obdržené objednávky vyrozuměn e-mailem o dadací lhůtě. Nebude-li s touto dobou kupující souhlasit, oznámí to neprodleně e-mailem či telefonicky prodávajícímu a objednávka zaniká.P

Způsob úhrady a dodací podmínky

 1. Dobírka + hotovost - kupující zaplatí kupní cenu v hotovosti při převzetí zboží.
 2. Bankovní převod - po vybrání zboží a odeslání objednávky je zákazníkovi sdělena informace o tom, na jaký účet a pod jakým variabilním symbolem provést platbu. V případě platby pomocí bankovního převodu počíná expediční lhůta běžet až po připsání celkové částky na účet prodávajícího.

Poštovné a balné

Cena poštovného a balného v České republice 135,- kč. Mimo Českou republiku po dohodě dle ceny zasilkové služby.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu a včetně všech dokumentů (návodů, záručních listů std.) poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Zboží je nutno zaslat doručeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu.

Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním žádem. Kupující je povinen zboží po jeho prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, nesprávným použitím výrobku nebo nesprávným skladováním.                                                                                           Postup při reklamaci: 1. informujte  nás o reklamaci telefonicky, e-mailem či písemně  2.zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu  3.do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu  4. vložte doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.                                                        Vašireklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. Při kladně vyřízené reklamaci má kupující právo na vrácení peněz bez poštovného nebo na nové zboží.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou používány pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.6.2009.